Sklad note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Druh Sklad představuje sklad z reálného života.
Je jedním z poddruhů zásobníků majetku, jejichž obecná funkčnost je popsána ve funkčním celku Zásobníky majetku.

Na Skladě lze evidovat prostřednictvím skladových karet různé Produkty a dále prostřednictvím Skladových příjemek a výdejek tyto Produkty přijímat a vydávat (viz. zásobníkové doklady) a tím ovlivňovat zůstatek zásob příslušného skladu.

V uživatelském rozhraní je Sklad dostupný různými způsoby:

Poznámka: Pokud pracujete často s některým skladem, může pro vás být praktické, umístit si Sklad do rozcestníku. Stačí v prohlížeči tohoto Skladu zaškrtnout v menu Zobrazení položku Zobrazit v rozcestníku.

Životní cyklus Skladu

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Funkce Kontrola integrity objektu Sklad provede stejnou kontrolu, jakou program provádí pro každý Zásobník majetku.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Sklad je poddruhem Zásobníku majetku.

Druh Sklad nemá žádné další poddruhy.