Dialog Efektivní práva k objektu note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Dialog zobrazuje aktuální efektivní (reálná) práva Uživatelů k objektu, tedy taková práva, která vyplývají z vlastnictví objektu, zařazení Uživatelů do Skupin a rolí, dalších přidělených práv, stavu procesu (referent etapy), avizování (avizovaný objekt se příjemci zviditelní) apod.
Tento dialog použijte v případě, kdy chcete pro určitý konkrétní datový objekt získat celkový přehled práv všech uživatelů. Chcete tedy zjistit, co jednotliví uživatelé smí/nesmí s příslušným datovým objektem dělat.

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít v dialogu Vlastnosti souboru / objektu kliknutím na tlačítko Přehled práv.

Hlavní části

Informace jsou uspořádány do tabulkové podoby.
První (levý) sloupec zobrazuje jména jednotlivých uživatelů.
Další sloupce zobrazují formou zaškrtnutí zda příslušný uživatel smí/nesmí provádět s objektem provádět určitou činnost. V prvních třech sloupcích jsou zobrazena práva k Zobrazení, Editaci a Odstranění objektu. V dalších sloupcích jsou zobrazena práva k činnostem s tímto objektem. Množina těchto sloupců závisí na konkrétním druhu objektu.

Zjištění příčiny pro konkrétní oprávnění

Zaškrtnutí jednotlivých činností pro jednotlivé uživatele samozřejmě nevyjadřuje důvod, který k tomuto povolení/zakázání vedl. Informace v tomto dialogu pouze oznamují skutečnost, že uživatel má/nemá příslušné oprávnění.

Detailnější informaci pro každé jednotlivé oprávnění poskytne detailní výpis, který můžete získat poklepáním na konkrétní zaškrtávací pole.

Pokud poklepete na pole, které není zaškrtnuté, mnoho vám toho program sdělit nemůže. Je pouze zřejmé, že neexistuje žádný důvod, který by příslušného uživatele k příslušné činnosti opravňoval.

Pokud však poklepete na pole, které je zaškrtnuto (určitý uživatel tedy k určité činnosti má oprávnění), dozvíte se z následujícího detailního výpisu důvod (nebo i více důvodů), který vede (vedou) k poskytnutí příslušného oprávnění. Pomůže Vám to například v situaci, kdy chcete uživateli příslušné oprávnění odebrat. Musíte znát všechny důvody a odstranit je. Znamená to například vyřazení uživatele z určité role, odebrání vlastnictví objektu, změna skupinového vlastnictví objektu apod.

Příbuzná témata: