Přidání / odebrání práv k objektu

Cíl případu použití

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Příbuzná témata: