Karta Dodatky

Smysl karty

Tato karta slouží k práci s dodatky příslušné smlouvy (Běžné smlouvy a Objednávky od zákazníka)

Vzhledem k tomu, že objednávka od zákazníka je poddruhem smlouvy, bude v této kapitole nadále uváděna pouze smlouva.

K čemu dodatky jsou

S plynutím času se mohou změnit přání, potřeby a možnosti stran smlouvy (např. specifikace zboží, dodací podmínky, ceny atd).
Není-li potřeba smlouvu dohodou zrušit, vypovědět ji nebo od ní odstoupit, je vhodné dodatkem k ní vymezit nová práva a povinnosti stran.

Doporučení k tvorbě dodatku:

Kde je k dispozici

Karta je k dispozici v

Hlavní části

Příbuzná témata: