Zástupný symbol

Zástupným symbolem je chápán určitý řetězec znaků, který bude nahrazen nějakým údajem (hodnotou). Zástupné symboly jsou jen technickou pomůckou pro usnadnění práce s vyplňováním názvů (objektů, řádků a názvů dodatků) a v textu (obsahu) objektů, věcná stránka je však vždy na uživateli.

Zástupné symboly mají smysl používat pouze v šablonách objektů a to v

V šabloně lze využít i různá kombinace zástupných symbolů.

Za jakých okolností se hodnota zástupného symbolu dynamicky mění

Zástupné symboly v názvech objektů, řádků a dodatků

Konvence:
Zástupný symbol zadávejte vždy včetně složených závorek {ZastupnySymbol}.

Příklady použití

Zástupné symboly v textech objektů

Konvence:
Zástupný symbol zadávejte vždy včetně písmene P a hranatých závorek P[FieldName], kde FieldName je technický název sloupce.

Zástupné symboly jsou vždy nahrazeny údaji z protiobjektu (většinou z objektu, v jehož "Souvisí" vzniká nový objekt).

Pokud potřebujete znát technický název sloupce, zapněte si v menu Konfigurace / Provozní nastavení volbu Řádková nápověda včetně FieldName. Zaškrtnutím této volby se při zaměření nějakého prvku zobrazí v řádkové, bublinové nebo plovoucí nápovědě kromě lidského popisu i technický název fieldu.

Příklad:

Informace o pracovně právním vztahu v textu personálního dokumentu
Text dokumentu v šabloně personálního dokumentu:
Na základě pracovní smlouvy P[CISLO_OBJCT] uzavřené mezi zaměstnancem P[ID_SML_PARTNER_SMLOU].... podepsané dne P[DAT_VZNIK_OBJCT] ....

Po vytvoření nového personálního dokumentu bude text dokumentu:
"Na základě pracovní smlouvy PPV-03-0002 uzavřené mezi zaměstnancem Alena Nováková.... podepsané dne 20.1.2015 ...."

Příbuzná témata: