Šablony note_blue.jpg(995 b)

Preferované šablony

Pro určité situace je žádoucí, aby při vytváření nového objektu daného druhu byla pro daný kontakt použita konkrétní šablona daného druhu objektu. Pro tyto situace je možné příslušnému kontaktu přiřadit preferovanou šablonu pro každý druh objektu (např. fakturu vydanou, dodací list vydaný, ...).

Přiřazení preferované šablony lze provést

Pro každé přiřazení konkrétní šablony ke kontaktu lze definovat, zda bude použita jako Výchozí / Povinná.
Toto nastavení bude mít zásadní vliv na zobrazení seznamu šablon v dialogu Volba předlohy.

Preferované šablony se neuplatní u pokladny VEGA, která má svoje šablony dokladů a jiné použít nemůže.

Zástupné symboly použitelné v šablonách

V názvu objektu, názvu řádku dokladu nebo textu (obsahu) objektu lze použít zástupný symbol, který bude po zkopírování do reálného objektu nahrazen příslušným údajem. Více viz. kapitola Zástupný symbol.

Příbuzná témata: