Běžná smlouva note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Druh Běžná smlouva představuje univerzální prostředek pro evidenci smluvních vztahů uživatele Kaskády s jinými organizacemi nebo osobami (obecně Kontakty).

Životní cyklus Běžné smlouvy

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Běžná smlouva je poddruhem Smlouvy.

Druh Běžná smlouva nemá žádné další poddruhy.

Seznam subsekcí: