Ovládací prvky

V této sekci Help Systému jsou popsány jednotlivé ovládací prvky. Seznámíte se zde tedy se základními pojmy uživatelského rozhraní a všeobecnou funkcionalitou jednotlivých prvků (komponent).

Seznam subsekcí: