Uživatelská stanice administrátora note_blue.jpg(995 b)

Pojmem uživatelská stanice administrátora míníme počítač, u kterého pracuje uživatel využívající služeb Kaskády prostřednictvím rozhraní Windows, který ovšem z tohoto počítače bude navíc provádět při instalacích vyšších verzí Kaskády aktualizaci datových struktur.

Z hlediska doporučených parametrů počítače a připojení k místní síti platí vše, co je uvedeno v kapitole Uživatelská stanice.

Jediný rozdíl proti běžné uživatelské stanici je v tom, že při instalaci Kaskády je nutno použít volbu Uživatelská stanice administrátora.

Příbuzná témata: