Vlastní organizace note_blue.jpg(995 b)

Konfigurace parametrů vlastní organizace je dostupná z hlavního menu libovolného modulu volbou Konfigurace / Vlastní organizace.

Volba slouží k otevření prohlížeče kontaktu, nastaveného jako vlastní organizace v globální konfiguraci na kartě Obecné.

Vaše vlastní organizace je v rámci Kaskády představována objektem druhu Kontakt stejně jako jiné organizace. Její postavení je však specifické a údaje, které jsou zde zaznamenané, se výrazným způsobem projevují při práci Kaskády.

Změny, které v prohlížeči vlastní organizace provedete, mohou zásadně ovlivnit chod programu. Program vás proto při zahájení editace upozorní varovným hlášením na závažnost této činnosti.

Poštovní adresy vlastní organizace

Poštovní adresy vlastní organizace se stejně jako u ostatních kontaktů zadávají v prohlížeči kontaktu.
Rozhodnutí o tom, kterou poštovní adresu má Kaskáda použít v které tiskové sestavě, se řídí tabulkou uvedenou v kapitole Vlastní poštovní adresy – použití pro tisk.

Elektronické adresy vlastní organizace

Zadávání nových e-mailových adres (v první kartě prohlížeče vedle poštovních adres) je u vlastní organizace zakázáno (kromě adresy kaskmailer@domena.cz). Při pokusu o vytvoření nové adresy program zobrazí upozornění a adresu nedovolí vytvořit.

Všechny e-mailové adresy týkající se vlastní organizace by měly být zapsány buď u distribučního seznamu nebo u propojení s osobou.

Postup, jakým způsobem nastavit výchozí elektronické adresy u vlastní organizace, je uveden v samostatné kapitole Určení výchozích elektronických adres vlastní organizace.
Tyto adresy budou použity v textové formě zápatí externích tiskových sestav.

Příbuzná témata: