Distribuční seznam note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Druh Distribuční seznam představuje prostředek pro sdílení e-mailových adres více uživateli Kaskády.

Ačkoliv je možno použít Distribuční seznam i pro zasílání zásilek uvnitř organizace, jeho hlavním smyslem je vyřešení několika typických situací, které nastávají mezi uživateli Kaskády a "vnějším světem".

Distribuční seznam v žádném případě není určen k vyjmenování vnějších internetových adres, např. za účelem hromadného zasílání informací zákazníkům apod. K tomu jsou určeny kategorie Kontaktů, které mimo mnoha jiných funkcí, plní i funkci seznamu pro adresování zásilek.

Životní cyklus Distribučního seznamu

Distribuční seznam vytváří správce za účelem vyřešení situací popsaných výše. Do Distribučního seznamu potom mohou být zařazováni jednotliví uživatelé, kdykoliv během času mohou být také vyřazováni, přidáváni další apod.

Zánik Distribučního seznamu je možný standardní funkcí mazání v situaci, kdy firma již nechce Distribuční seznam dále využívat. Provádět může pouze uživatel s potřebnými přístupovými právy.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Distribuční seznam je poddruhem Kontaktu.

Druh Distribuční seznam nemá další poddruhy.