Druh Objednávka k dodavateli

Úvod

Umožňuje realizaci prodejních aktivit počínaje vytvořením a odesláním poptávky, zpracováním nabídky, odeslání závazné objednávky, až po realizaci příjmu, naskladnění a fakturaci.

Díky tomu, že objednávka k dodavateli na sebe váže veškeré výše jmenované činnosti v rámci obchodního případu, poskytne vám vždy rychlý a spolehlivý pohled na související informace a aktivity.

Pro pochopení souvislostí je důležité:

Životní cyklus Objednávky k dodavateli

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů