Karta Souvisí

Smysl karty

Na této katě je zobrazen seznam všech objektů propojených s hlavním objektem (s tím objektem, který je právě zobrazen v prohlížeči...) s možností zúžit seznam pouze na některý druh objektu a aktuálnost propojení.

Ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, jedná se o velice důležitý režim. Propojování objektu s jinými objekty zachycuje mnoho důležitých informací z reálného světa a vztahy mezi jednotlivými objekty jsou přinejmenším stejně důležité, jako objekty samy o sobě. Zde jsou tedy soustředěny informace o všech propojeních s řídícím objektem.

Kde je k dispozici

Tato karta je k dispozici v jakémkoliv prohlížeči objektu.

Hlavní části

Omezení objektů

Pokud je seznam objektů příliš obsáhlý, je zde řada možností k jeho omezení, a to v podstatě čtyřmi způsoby:

Dostupné funkce v panelu nástrojů

Novy.ico(1 kb)

Vytvoření nového objektu

 

Vytvoření nového objektu z tohoto místa představuje silný nástroj pro práci. Nejde jenom o to, že je přímo odtud možno aktivovat vytvoření objektu, ale především je důležité, že tento objekt bude automaticky propojen s tím řídícím objektem, jehož související objekty zobrazujeme. Je-li tedy uživatel např. v prohlížeči Organizace a vytvoří zde fakturu, je automaticky do faktury jako odběratel předvyplněna příslušná organizace a tyto objekty jsou spolu propojeny. Vzhledem k tomu, že zde mohou být zobrazeny nejrůznější druhy objektů, je potřeba nejprve ve stromě druhů zvolit ten druh, který chce uživatel vytvářet a poté stiskem tlačítka pro vytvoření nového objektu aktivovat tuto činnost.

Vazba_new.ico (1 kb)

Propojení s existujícím objektem

 

Tato funkce umožňuje připojit k řídícímu objektu nějaký další objekt, který již existuje, ale ještě propojen není. Typická situace může být např. taková, že máme zobrazen prohlížeč Organizace a chceme k této organizaci připojit Dokument, který již v Kaskádě existuje.

Propojení objektů 028_Vazba_new.ico(1 kb) nabízí čtyři podvolby

  • výběr objektu prostřednictvím Vyhledávače,
  • propojení s objekty v K-schránce,
  • přímé určení objektu (názvem,číslem,...) pro propojení,
  • propojit s objektem.
Vazba_view.ico (1 kb)

Informace o propojení

 

Tato funkce zobrazí dialogové okno, ve kterém jsou informace o napozicovaném propojení. Lze tak tedy získat o příslušném propojení podrobnější informace, včetně data vytvoření, časových informací a komentáře.

Vazba_del.ico (1 kb)

Odstranění propojení

 

Tato funkce umožňuje určité propojení odstranit. Záleží však na tom, zda uživatel má na odstranění určitého propojení právo a dále závisí na aplikačních kontrolách, které zajišťují konzistenci dat. Nelze tedy např. odstranit propojení Kontaktu s Fakturou, neboť jde o údaj, který systém u faktury nutně potřebuje zachovat.

Pokud chcete vědět jaká práva k propojení objektů máte, otevřete dialog Informace o propojení a v něm klikněte na tlačítko Práva uživatele k propojení.

Pohled.ico (1 kb)

Otevření prohlížeče objektů

 

Tato funkce má stejný účinek jako stisk dvojkliku myši. Otvírá prohlížeč napozicovaného objektu.

Tisk_dokladu.ico (1 kb)

Tvorba přehledného textu

 

Tato funkce sestaví jeden souvislý text ze všech poznámek u jednotlivých propojení a zobrazí tento text v jednoduchém okně.

Propojování objektů přetažením pomocí myši

Seznam objektů v kartě Souvisí může sloužit na jednu stranu pro start operace tažení myší, kdy se klikne na objekt a táhne se levým nebo pravým tlačítkem

Více informací je uvedeno v kapitole Dialog Kopírování / přesun objektu.

Příbuzná témata: