Běžný dokument

Úvod

Druh Běžný dokument představuje interní dokument jako samostatný objekt.

Informace o tom, jak Kaskáda pracuje s obsahem interních dokumentů v externích programech, jsou podrobně uvedeny v samostatné kapitole Technologie sledování interních dokumentů otevřených v externích programech a načtení změn do databáze.

Nastavení asociované aplikace

Z hlediska dokumentů jde o důležité téma, o kterém pojednává samostatná kapitola Nastavení asociované aplikace pro práci s obsahem interního dokumentu.

Životní cyklus Běžného dokumentu

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Běžný dokument je poddruhem druhu Dokument.

Druh Běžný dokument nemá žádné další poddruhy.

Seznam subsekcí: