Faktura vydaná

Úvod

Druh Faktura vydaná představuje veškeré prodejní doklady se všemi formami úhrad.

Typy:

Životní cyklus Faktury vydané

Nová Faktura vydaná vzniká z iniciativy uživatele v souvislosti s evidencí prodeje nějakého plnění odběrateli. Po uložení hlavičky je možné ručně nebo dávkově z jiného dokladu (Skladového dokladu nebo Dodacího listu vydaného) plnit obsah Faktury vydané.

Životní cyklus Faktury vydané je odvozen od životního cyklu Dokladu.

Mazání objektu druhu Faktura vydaná se děje na základě požadavku uživatele a při splnění podmínek pro mazání.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Faktura vydaná je poddruhem Faktury.

Druh Faktura vydaná nemá žádné další poddruhy.