Hotovostní úhrada více Faktur vydaných jedním Pokladním dokladem

Cíl případu použití

Uhradit více faktur vydaných víceřádkovým pokladním dokladem.

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Příbuzná témata: