Faktura přijatá

Úvod

Druh Faktura přijatá představuje veškeré nákupní doklady hrazené všemi formami úhrad, včetně dobro / vrubopisu, opravného dokladu ...

Životní cyklus Faktury přijaté

Nová Faktura přijatá vzniká z iniciativy uživatele v souvislosti s evidencí nákupu nějakého plnění od dodavatele. Po uložení hlavičky je možné ručně nebo dávkově z jiného dokladu (Skladového dokladu nebo Dodacího listu přijatého) plnit obsah Faktury přijaté.

Životní cyklus Faktury přijaté je odvozen od životního cyklu Dokladu.

Mazání objektu druhu Faktura přijatá se děje na základě požadavku uživatele a při splnění podmínek pro mazání.

Pravidla, principy a doporučení při zpracování faktury přijaté

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Faktura přijatá je poddruhem Faktury.

Druh Faktura přijatá nemá žádné další poddruhy.