Faktura

Úvod

Druh Faktura představuje nákupní a prodejní doklady. K vlastnostem, které získává od druhu Doklad přidává například údaje o splatnosti, způsobu dopravy, celkové hmotnosti brutto apod.

V rámci tohoto druhu jsou evidovány veškeré nákupní a prodejní doklady bez ohledu na formu úhrady. Znamená to, že i v případě hotovostních prodejů a nákupů budou v Kaskádě vytvářeny faktury hrazené hotově. Pokud to působí jako nepraktické řešení a myslíte si, že pro hotovostní nákupy a prodeje by měl existovat samotný druh Dokladu, mělo by být vysvětlením, že:

Životní cyklus Faktury

Objekty druhu Faktura vzniknout nemohou, vždy vzniká faktura přijatá nebo vydaná příp. celní deklarace vývozní nebo dovozní.

Životní cyklus je ve všech případech podobný:

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Faktura je poddruhem Dokladu.

Následující seznam subsekcí uvádí poddruhy druhu Faktura.

Seznam subsekcí: