Prohlížeč druhu Faktura vydaná

Prohlížeč Faktury vydané slouží k manipulaci s veškerými doklady, které dokladují to, co prodáváte, bez ohledu na formu úhrady. Tedy i hotovostní prodej je dokladován Fakturou vydanou, která má formu úhrady hotově a je uhrazena příjmovým Pokladním dokladem.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Další funkce a vlastnosti, které jsou společné všem prohlížečům různých druhů dokladů, poskytuje prohlížeč Dokladu, proto nejsou tyto funkce popisovány v této kapitole - doporučujeme prostudování kapitoly o prohlížeči Dokladu.

Při práci s hlavičkou nevystavené faktury a také v okamžiku jejího vystavení provádí program kontrolu pohledávek po splatnosti, jestliže je u této faktury nastavena bezhotovostní forma úhrady. Limit povolených pohledávek je přitom nastaven v prohlížeči příslušného kontaktu na kartě Další parametry. Kontrola má formu upozornění (nikoliv blokace), potvrzení uživatele, že tuto informaci dostal, se zapisuje do historie faktury.

Karty

Inicializace bankovního účtu při tvorbě nové faktury vydané

Při vytváření nové faktury vydané program přednastavuje bankovní účet v závislosti na daném aktérovi, nastavení konfigurace, atd.
Výběr bankovního účtu ovlivňuje:

Činnosti s objektem

V podmenu tlačítka Expand.jpg(1 kb) na panelu nástrojů nebo v podmenu Objekt / Expand.jpg(1 kb) Faktura vydaná "název_faktury" jsou k dispozici funkce:


Činnosti

popisuje kapitola Prohlížeč druhu Doklad.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: