Vytvoření dobropisu - opravného daňového dokladu

Cíl případu použití

Vytvořit opravný daňový doklad, kterým provedete celkové strorno původní faktury.

Sofistikovanější řešení tvorby dobropisů je v seznamu úprav u autorské firmy. V současnosti existuje řešení (uvedeno dále), které není zcela komfortní, ale je funkční a vyhovuje platné legislativě.

Novela zákona o DPH zavedla od 1.4.2011 nový pojem - opravný daňový doklad, který nahradil dosud používané termíny dobropis a vrubopis. V této kapitole však budeme používat původní zkrácený název "dobropis".

Poznámka:
Níže uvedný postup popisuje celkové storno původní faktury. Pokud chcete dobropisovat pouze část, tak řádky, které dobropisovat nechcete, z dokladu (dobropisu) vymažte, případně změňte množství nebo cenu dobropisovaných položek.

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Obě faktury jsou připravené k provedení zápočtu faktur (pouze interní, není potřeba ho odesílat protistraně ke schválení).

Příbuzná témata: