Dostupnost produktu pro použití v dokladech note_blue.jpg(995 b)

V praxi je běžné, že v databázi zůstávají zaevidované produkty, se kterými se někdy pracovalo, byly použity v různých dokladech, ale nadále je jejich použití již nežádoucí.

Vymazat takové produkty z databáze není možné kvůli vnitřním vztahům a vazbám, přitom je však potřeba, aby se nenabízely pro vkládání do dokladů, a aby systém žádným způsobem nepovolil v dokladech jejich použití.

Tento požadavek je řešen atributem každého produktu, který se nazývá Běžně dostupný produkt.

Kde lze dostupnost produktu nastavit

Nastavení tohoto údaje je velmi jednoduché. Provádí se v prohlížeči produktu v jeho první kartě zaškrtnutím údaje Běžně dostupný produkt.

Výchozí stav při založení nového produktu je pozitivní - pole ja zaškrtnuto a produkt je běžně dostupný.

Jak se atribut Běžně dostupný produkt projeví při práci

Příbuzná témata: