Vystavení Dokladu note_blue.jpg(995 b)

Vystavení dokladu je jedním z důležitých kroků v životním cyklu Dokladu. Doklad se okamžikem vystavení (např. použitím klávesové zkratky <Ctrl+Shift+V> v prohlížeči dokladu nebo v seznamem dokladů) stává platným a dále je silně omezena možnost jeho editace. Pro řadu druhů dokladů se v tom okamžiku provádí zápis do operativních evidencí (sklady, pokladny,...).

Odvystavením se rozumí navrácení dokladu do stavu před vystavením. Provedou se tedy "zpětné kroky", jak vyplývá z následujícího textu.

Tato kapitola vyjmenovává kontroly a činnosti, které program při vystavení (odvystavení) provádí. Znalost těchto "technických detailů" vám může pomoci v situaci, kdy doklad nelze vystavit nebo se vám zdá, že při vystavení neprobíhá vše korektně.

Následující text je rozdělen do dvou částí, jedna pro vystavení a druhá pro odvystavení, neboť se vzájemně liší.

Část funkcionality je společná, tou popis začíná.

Společné kontroly a činnosti při vystavení a odvystavení dokladu

Vystavení

Zde jsou uvedeny činnosti, které probíhají při vystavení dokladu.
V závislosti na nastavení uživatelských preferencí a stavu dokladu tyto činnosti proběhnou "v tichosti", tzn. že se uživateli nezobrazí žádné varování či chybové hlášení, které by vystavení dokladu bránilo.

Další podmíněné činnosti v rámci vystavení dokladu

Následující činnosti probíhají v rámci vystavení dokladu za předpokladu, že předchozí činnosti proběhly bez problémů.
Tyto činnosti jsou závislé na nastavení v globální konfiguraci a uživatelských preferencích a pro jejich vykonání zpravidla vyžadují prostřednictvím dialogu potvrzení uživatele.

Odvystavení

Vystavení a odvystavení z hlediska přístupových práv

Vystavení zásobníkových dokladů mohou provádět pouze uživatelé, kteří mají právo editace k příslušnému konkrétnímu zásobníku (Skladu, Pokladně, Bance).

Odvystavení dokladů může provádět pouze uživatel, který má v kartě Administrace uživatele v podkartě Další práva / Odvystavování nastavena práva k této činnosti.

Příbuzná témata: