Prodejnost produktů, vztah ke kontaktům note_blue.jpg(995 b)

V Kaskádě je obvykle editováno mnoho různých produktů, přitom pouze některé z nich jsou určené k prodeji a i u nich je často nutno rozlišit, že jsou určeny pouze pro někoho (prodejní exkluzivita).

Na druhou stranu u určitých obchodních partnerů je nutno zajistit, aby jim byly dodávány pouze produkty z jednoznačně definované množiny, týká se to především obchodních řetězců, ale i jiných velkých odběratelů.

Kaskáda tuto problematiku řeší prostřednictvím dvou mechanismů popsaných v této kapitole.

Prodejnost produktů

Pro každý produkt zadáváte při jeho vytvoření (případně můžete později v rámci editace změnit) způsob jeho prodejnosti. Nastavení je k dispozici v první kartě v prohlížeče Produktu pomocí comba Prodejnost a má následující možnosti.

Kontrola dodržení podmínek prodejnosti při vystavení

V několika minulých odstavcích bylo popsáno, co program dovolí nebo nedovolí při vkládání řádku do objednávky nebo dodacího listu. V praxi ale může dojít k mnoha různým kombinacím při další editaci, uživatel může v rámci dokladu změnit odběratele, může dodatečně změnit charakteristiku produktu apod.. Proto program provádí ještě jednu fázi kontroly a to v okamžiku vystavení dokladu. Přitom kontroluje veškeré položky tohoto dokladu (objednávky) a pokud nejsou výše popsané podmínky splněny, nedovolí takový doklad vystavit.

Omezení množiny produktů, které jsou k dispozici určitému kontaktu (odběrateli)

V obchodní praxi nastává taková situace, kdy odběratel si vymíní od svého dodavatele striktní dodržení pravidla "Dodávat pouze předem domluvenou množinu produktů".

Jde o velké firmy, obchodní řetězce apod., kdy

V Kaskádě lze tuto podmínku velmi snadno dodržet, stačí k tomu dva kroky.

Uvědomte si prosím, že zde nejde o exkluzivní prodej ve smyslu výše popsaných pravidel prodejnosti produktů. Ty produkty, které jsou pro odběratele vymezeny v jeho ceníku, mohou být zcela běžné, volně prodejné produkty. Pokud je to ale potřeba, mohou to být produkty exkluzivně prodejné, to záleží na konkrétních potřebách a situaci.

Příbuzná témata: