Náležitosti dokladů note_blue.jpg(995 b)

Podpisy a razítka na daňových dokladech a jejich elektronické odeslání

Někteří zákazníci a následně uživatelé Kaskády občas požadují na daňovém dokladu podpis, případně razítko.
Povinné náležitosti, které musí být uvedeny na daňovém dokladu (faktuře) jsou uvedeny v § 28 odst. 2 Zákona č. 235/2004 Sb.- Zákon o dani zpřidané hodnoty.

Z textu zákona vyplývá, že povinnou náležitostí daňového dokladu není ani razítko, ani rukou psaný podpis toho, kdo fakturu vystavil, proto doklady podpisem ani razítkem neopatřujeme.

Elektronické odeslání daňového dokladu

Způsob předání daňového dokladu mezi odběratelem a dodavatelem zákon také neřeší. V praxi se faktury zasílají jako příloha e-mailu (hlavně v pdf), přitom doklad nemusí obsahovat elektronický podpis. Příjemce doklad vytiskne a podepíše, čímž odsouhlasí, že ke zdanitelnému plnění došlo v rozsahu uvedeném na dokladu.

Zaslání faktury vydané zákazníkovi e-mailem ve formátu PDF je v Kaskádě velmi snadné. Stačí

Podmínkou pro vytvoření PDF souboru (přílohy) je mít na stanici nainstalovaný PDF Creator (viz. kapitola Aplikace třetích stran pro práci se soubory ve formátu PDF a Export objektu do dokumentu ve formátu PDF).

Příbuzná témata: