Export objektu do dokumentu ve formátu PDF note_blue.jpg(995 b)

Formát PDF je velice rozšířeným formátem dokumentů používaných pro předávání informací v elektronické podobě.
Výhodou tohoto formátu je univerzálnost, nezávislost na operačním systému, aplikace k prohlížení PDF dokumentů (AcrobatReader apod.) jsou volně k dispozici. Příjemce si dokument může buďto pouze prohlédnou na obrazovce nebo "kdekoliv" a na "jakékoliv" tiskárně vytisknout.

Z výše uvedeného je zřejmé, že export do formátu PDF se pohybuje na pomezí mezi funkčností TISKU a EXPORTŮ. Jde vlastně o "export tiskového výstupu".

Výsledkem exportu je obvykle externí dokument, může však nastat situace, kdy tento dokument bude vzápětí importován a uložen v databázi.

Obecné nástroje pro tvorbu PDF dokumentů

Univerzální aplikace pro tvorbu PDF dokumentu z jakéhokoliv tiskového výstupu jsou dnes k dispozici "za pár korun" nebo zcela zdarma. Tyto aplikace při své instalaci na počítač přidají do seznamu tiskáren cosi, co se dá nazvat "virtuální tiskárna". Pokud potom při tisku z libovolné aplikace uživatel zvolí jako cíl tuto "virtuální tiskárnu", dojde k vytvoření externího dokumentu ve formátu PDF namísto vytištění na papír. Během tvorby dokumentu se obvykle zobrazí dialog pro určení jména a umístění tohoto dokumentu a pro volbu dalších parametrů.

Seznam nejběžnějších aplikací je uveden v samostatné kapitole Aplikace třetích stran pro práci s dokumenty ve formátu PDF

Využití nástrojů pro tvorbu PDF dokumentů v Kaskádě

Technický popis činností Kaskády při exportu

Kaskáda při provádění exportu realizuje následující kroky:

Do nastavování rozměrů nevkládá žádnou vlastní logiku, samotný generátor je naprosto mimo moc Kaskády.
Kaskáda neovlivňuje žádné parametry PdfCreatoru ani Print2PDF, mající vliv na stránkování apod.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: