Ekonomika v Kaskádě note_blue.jpg(995 b)

Kaskáda jakožto komplexní firemní informační systém poskytuje samozřejmě uživatelům mj. úplnou škálu prostředků pro vedení ekonomických agend.

Úkolem ekonomických agend není nic jiného, než poskytnutí "ekonomického (finančního) pohledu" na skutečnosti, které v životě organizace nastaly nebo nastanou. Proto

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: