Neznámý (anonymní) Kontakt note_blue.jpg(995 b)

Vzhledem k tomu, že je Kaskáda vysoce sofistikovaným systémem, který uchovává vztahy mezi různými objekty, je v mnoha situacích nutno zadat kontakt, který je registrovaný v Kaskádě. Typicky jde o všechna místa, kde je nutno zadat aktéra, ale i mnoho dalších situací (dodavatel nebo výrobce produktu, cílové místo pro zaslání dodávky, ...).

V reálném životě není zcela praktické zadávat do informačního systému absolutně všechny kontakty (osoby, organizace), se kterými přijdete do styku. Typickým příkladem je drobný prodej zákazníkům. V Kaskádě jsou pro to již při dodávce zaevidované dva speciální kontakty.

Tyto "virtuální kontakty" použijete všude tam, kde Kaskáda vyžaduje výběr kontaktu a vy přitom nemáte nikoho konkrétního zaevidovaného v databázi, koho byste zde chtěli zvolit.

Příbuzná témata: