Velikost databáze v závislosti na mazání nepotřebných zásilek

Ač v dnešní době není problém pořídit si vysokokapacitní a rychlé disky pro provoz databázového serveru a pro zálohování, je zbytečné a nežádoucí, aby databáze zabírala příliš mnoho místa.

Jedním z důvodů, proč databáze "bobtná" je, že se v ní shromažďuje příliš mnoho nepotřebných objektů a to především zásilek, které nikdo nemaže.

Jak se tedy těchto "kostlivců" zbavit a jaká je prevence proti zbytečnému uskladňování těchto nepotřebných zásilek?

Na první pohled se může zdát, že je výše zmíněný seznam pokynů příliš dlouhý a člověk by nemohl dělat nic jiného, než se probírat zásilkami. Opak je ale pravdou v situaci - pokud se vše dělá průběžně. Tzn. když uživatel zakládá kontakt, tak nastaví platnost a zapíše mailovou adresu. Pak "stejně jako jiné věci" řeší vše v Inboxu. Zde smaže zásilku (buď jen z Inboxu nebo úplně) a to je vše. Pokud však nebude Inbox a zásilky promazávat, pak nastane situace, kdy se zásilky budou v databázi hromadit a databáze bude růst a růst, zálohování pak bude pomalejší, atd.

POZOR:

Hromadným smazáním několik desítek, stovek či tisíc nepotřebných zásilek nezajistíte fyzické zmenšení databázového souboru wb8.fil.
Soubor wb8.fil má nějakou velikost a po smazání dat z databáze dojde pouze k uvolnění určité části databáze pro jiná (nově přicházející) data. Velikost souboru však zůstane zachována.
To však neznamená, že je mazání nepotřebných objektů v Kaskádě zbytečné, právě naopak. Když nic jiného, velikost databáze dále neporoste, zůstané na stejné úrovni.
Pokud se rozhodnete provést nějaké výrazné promazání databáze (smazáním nepotřebných zásilek, dokumentů, apod.) a chcete fyzicky změnšit databázový soubor, obraťte se na Hotline Kaskády a po dohodě s pracovníky technické podpory je možné provést zkompaktnění (tedy zmenšení) databáze.

Příbuzná témata: