Unikátnost Kontaktů note_blue.jpg(995 b)

Pokud používáte Kaskádu jako firemní informační systém (a to je její hlavní určení), je kvalitně udržovaná báze kontaktů základem vaší úspěšné práce.

Je velmi důležité:

Pokud tomu tak bude, pak vaše komunikace s obchodními partnery bude korektní a posílí to jejich důvěru ve vaší solidnost.

Způsoby péče o unikátnost Kontaktů

Příbuzná témata: