Dialog Odstranění objektu/propojení

Smysl dialogu

Dialog umožňuje odstranit datový objekt nebo propojení objektu s jiným objektem.

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít nad konkrétním objektem nebo propojením klávesou <Delete>, nebo v modulu, prohlížeči objektu nebo plovoucím menu kliknutím na tlačítko (volbu) .

Hlavní části

Součástí dialogu je přepínač s volbami, které umožňují provést

Ignorovat případné chyby, smazat co půjde

Tato volba má smysl při hromadném mazání propojení v Inboxu.
Pokud program při mazání narazí na nějakou chybu např. z důvodu očekávané reakce na avízo, tak ji ignoruje (ponechá ji v Inboxu), bude pokračovat dál a smaže všechna propojení, která smazat půjdou.

Příbuzná témata: