Zatěžování 602SQL serveru

Při práci s Kaskádou vytváří uživatelé v databázi stále nové datové objekty různých druhů, kterých může být (podle počtu operací) několik set tisíc či milionů.

Pro uživatele je samozřejmě příjemné (a často to považuje za samozřejmé), když zobrazená data jsou co nejaktuálnější. Bohužel však každá mince má dvě strany a v tomto případě druhou stranou je zatěžování SQL serveru.

Každé čtení dat z databáze je určitou zátěží pro SQL server. Otázkou je jak často a jak mnoho dat se načítá.

Vývojáři stále provádějí řadu úprav za účelem stability a optimalizace provozu, nicméně je velmi důležité, aby i uživatelé vnímali, kterými svými činnostmi enormě zatěžují server a pokud možno tyto činnosti minimalizovali. Bez toho je práce vývojářů v oblasti optimalizací téměř zbytečná. Je nutné si uvědomit, že zátěž SQL serveru brzdí nejen toho, kdo zátěž způsobil, ale i ostatní uživatele Kaskády.

Za jakých situací dochází k zatěžování serveru a jak tomu předejít

POZOR!! Následující body jsou pouze informativní a měly by sloužit pouze pro uvědomění si určitých postupů. V žádném případě to neznamená, že máte okamžitě vypínat všechna nastavení, které jsou zde uvedená. Každá změna konfigurace má více různých dopadů a je pouze na vás, jak vyhodnotíte pro a proti.

Příbuzná témata: