Strom druhů objektů note_blue.jpg(995 b)

Strom druhů objektů je ovládací prvek, prostřednictvím kterého uživatel vybírá některý konkrétní druh objektu.

Druhy objektů jsou zobrazeny prostřednictvím stromové struktury, která odpovídá hierarchii druhů, principy jsou popsané v kapitole Datové objekty, druhy (třídy).

Jsou zde zobrazeny ty druhy objektů, které jsou v příslušné instalaci Kaskády zakoupeny a které má přihlášený uživatel k dispozici. Pokud tedy díky zařazení uživatele do rolí jsou pro něj některé druhy nedostupné, nebudou v tomto stromě vůbec zobrazeny.

Jednotlivé druhy (uzly stromu) jsou kromě názvu označeny také ikonou příslušného druhu, což zlepšuje orientaci v tomto stromě.

Kořenem zobrazených druhů je obvykle základní druh (libovolný objekt). V některých situacích je ale zobrazena pouze určitá podvětev, například Doklady apod.

Některá místa použití

Příbuzná témata: