Karta Účely dodávky

Smysl karty

Smyslem karty je zobrazit všechny existující definice účely dodávky a jejich atributy a umožnit administrátorovi účetnictví konfigurovat tyto atributy, ať už se jedná o vztah účelu dodávky k různým druhům objednávek nebo o předdefinované účty pro různé druhy dokladů.

Kde je k dispozici

Do tohoto konfiguračního okna vstoupíte z Hlavního menu libovolného modulu pomocí příkazů Konfigurace / Konfigurace účetnictví. Možnost změn údajů má pouze administrátor účetnictví .

Hlavní části

Příbuzná témata: