Účel dodávky

Účel dodávky je údaj, který je součástí každého řádku každého dokladu a má zásadní vliv na operace s tímto řádkem.

Význam účelu dodávky

Každý účel dodávky svým názvem vyjadřuje určitý proces, který se má nad tímto řádkem uskutečnit. Uživatel tedy při zadání účelu dodávky v řádku dokladu vyjadřuje (podle názvu víceméně intuitivně), o jaký proces se jedná, jaké další související doklady musí být k příslušnému řádku vytvořeny.

Program pak podle účelu dodávky především

Typickým místem, ve kterém uživatel určuje účel dodávky, je objednávka a/nebo dodací list. Ty jsou totiž jakousi "střechou" pro další doklady, především pro faktury a skladové doklady.

Příkladem může být v dodacím listu (v jeho řádku) účel "Přímý prodej". Program pak bude následně vyžadovat promítnutí tohoto řádku do vydané faktury a do skladové výdejky (pokud půjde o skladovatelný produkt).

Některé účely dodávky mají i další význam, například

Shrnutí:

Účel dodávky zajišťuje spolehlivou realizaci správných dokladových operací pro různé druhy firemních procesů.

Účel dodávky v hlavičkách dokladů

Účel dodávky je jedním z atributů v hlavičce každého dokladu, zde ale slouží pouze jako výchozí hodnota pro nově vznikající řádky. Uplatní se v případě, že uživatel bude do tohoto dokladu ručně vkládat nové řádky, záleží však ještě na tom, zda v rámci vaší instalace Kaskády není naprogramovaná funkce pro "inteligentní stanovení" výchozího účelu dodávky v různých situacích (viz. dále).

Inteligentní stanovení výchozího účelu dodávky

Pokud je v rámci vaší organizace pro tvorbu obsahu objednávek a dodacích listů dostačující ten mechanismus, který pro řádek použije účel dodávky z hlavičky, pak není třeba následující text číst.

Pokud ale máte specifické požadavky, jak určit v nově zadaném řádku účel dodávky např. s ohledem na to, zda je zde odkaz na produkt, zda jde o produkt skladovatelný, případně s ohledem na druh objednávky apod., bude se vám tento mechanismus hodit. Podle pravidel, která strukturovaně popíšete servisnímu technikovi, vám tento technik naprogramuje "uživatelsky konfigurovatelnou SQL-funkci", realizující vaše pravidla.

Uživatel pak bude mít při plnění objednávek (nebo DL) usnadněnou práci, nebude muset tolik uvažovat o volbě správného účelu dodávky, neboť jej poskytne naprogramovaná funkce.

Vybarvování řádků dodacího listu a objednávky v závislosti na účelu dodávky

Pro lepší orientaci v seznamu řádků DL/OBJ (pouze na obrazovce, nikoliv v tiskových sestavách) slouží m.j. barevný podklad řádků podle účelu dodávky.

Je to praktické především v komplexních objednávkách, v jejichž obsahu se vyskytují řádky s různým účelem. S těmito řádky musí uživatel (v závislosti na jejich účelu) provádět různé činnosti, je proto užitečné rozpoznat jejich účel "na první pohled".

Základní nastavení barev pro jednotlivé účely je součástí dodávky systému, administrátor účetnictví může toto nastavení změnit.

Konfigurovatelnost účelů dodávek

Chování programu v závislosti na účelech dodávky může administrátor účetnictví do značné míry ovlivnit v rámci konfigurace účetnictví (Konfigurace účetnictví / Účely dodávky / Účely dodávky / Detail).

K dispozici jsou následující parametry

Vztah účelů dodávky k účtování

Účel dodávky je jedním ze zásadních prvků pro automatické vytváření účetních předkontací.
Popis logiky je v kapitole Účetní zápisy a předkontace, promítnutí do účetních knih.
Nastavení účtů v závislosti na kombinaci "druh dokladu / účel dodávky" lze provést na kartě Účely dodávky / Účty podle účelu dodávky.

Přehled definovaných účelů dodávky

Podmínky pro změnu účelu dodávky v prohlížeči řádku

Při zadávání nového řádku lze účel dodávky zvolit, za určitých okolností jej lze nadále měnit, za určitých okolností jej již měnit nelze. Kdy to lze a kdy nelze, to závisí částečně na situaci (kontextu) a částečně na právech uživatele.

Tabulka přípustných kombinací (výchozí stav při distribuci)

Připomeňme, že řádky které nejsou matriční může administrátor účetnictví modifikovat podstatně víc, než řádky matriční, u kterých lze pouze nastavit jejich dostupnost.

Název účelu Produkt Neskladovatelný
produkt
Objednávka
od zákazníka
Objednávka
k dodavateli
Objednávka
výroby
Soulad hlavičky
s řádkem
Matriční
<neurčeno> Nezáleží Nezáleží Nesmí být Nesmí být Nesmí být Nemusí být Ne
Cash flow Nezáleží Nezáleží Nezáleží Nezáleží Nezáleží Nemusí být Ano
Dar Nezáleží Nezáleží Nezáleží Nesmí být Nesmí být Nemusí být Ne
Evidenční položka Nezáleží Nezáleží Nezáleží Nezáleží Nezáleží Nemusí být Ne
Invent.příjem - přebytek Musí být Musí být Nesmí být Nesmí být Nesmí být Musí být Ano
Invent.výdej - manko Musí být Musí být Nesmí být Nesmí být Nesmí být Musí být Ano
Mzdové náklady Nezáleží Nezáleží Musí být Nesmí být Nesmí být Nemusí být Ne
Nákup Nezáleží Nezáleží Nesmí být Nezáleží Nesmí být Nemusí být Ne
Nákup na obj.výr. - spotřeba Nezáleží Nesmí být Nesmí být Nesmí být Musí být Nemusí být Ne
Nákup na obj.zák. - prodej Nezáleží Nesmí být Musí být Nesmí být Nesmí být Nemusí být Ne
Nákup na obj.zák. - spotřeba Nezáleží Nesmí být Musí být Nesmí být Nesmí být Nemusí být Ne
Nákup subdodávky pro zák./výr. obj. Nezáleží Nesmí být Nesmí být Musí být Nesmí být Nemusí být Ano
Opakovaný prodej Nezáleží Nezáleží Musí být Nesmí být Nesmí být Nemusí být Ano
Pořízení zásob Musí být Musí být Nesmí být Nezáleží Nesmí být Nemusí být Ano
Pořízení zásob z konsig. skladu Musí být Musí být Nesmí být Nezáleží Nesmí být Nemusí být Ano
Pořízení/změna ceny majetku Nezáleží Nezáleží Nesmí být Nesmí být Nesmí být Nemusí být Ne
Použití subdodávky - prodej Nezáleží Nesmí být Musí být Nesmí být Nesmí být Nemusí být Ano
Použití subdodávky - spotřeba Nezáleží Nesmí být Musí být Nesmí být Nezáleží Nemusí být Ano
Prodej dle měřených odběrů Musí být Nesmí být Musí být Nesmí být Nesmí být Nemusí být Ano
Přefakturace Nezáleží Nezáleží Nezáleží Nezáleží Nesmí být Nemusí být Ne
Převod mezi sklady Musí být Musí být Nesmí být Nesmí být Nesmí být Musí být Ano
Převod na sklad za účelem prodeje Musí být Musí být Nezáleží Nesmí být Nesmí být Nemusí být Ne
Příjem s platbou dodavatele Nezáleží Nezáleží Nesmí být Nezáleží Nesmí být Nemusí být Ano
Příjem vratných obalů na sklad - bez úhrady Musí být Musí být Nezáleží Nezáleží Nesmí být Nemusí být Ne
Přímý prodej Nezáleží Nezáleží Nezáleží Nesmí být Nesmí být Nemusí být Ano
Sklad.příjem - univerzální Musí být Musí být Nesmí být Nesmí být Nesmí být Nemusí být Ano
Sklad.výdej - univerzální Musí být Musí být Nesmí být Nesmí být Nesmí být Nemusí být Ano
Spotřeba vlastní Nezáleží Nezáleží Nezáleží Nesmí být Nezáleží Nemusí být Ne
Spotřeba vlastní - int. dokl. Nezáleží Nezáleží Musí být Nesmí být Nesmí být Nemusí být Ne
Spotřeba výrobní Nezáleží Nezáleží Nesmí být Nesmí být Musí být Nemusí být Ne
Vratka od zákazníka - bezplatně Musí být Musí být Musí být Nesmí být Nesmí být Nemusí být Ne
Výdej s platbou odběrateli Nezáleží Nezáleží Nezáleží Nesmí být Nesmí být Nemusí být Ano
Výdejka - vyčištění skl.karet Musí být Musí být Nesmí být Nesmí být Nesmí být Musí být Ano
Výroba na sklad Musí být Musí být Nesmí být Nesmí být Musí být Nemusí být Ne
Výroba polotovaru - evid. Musí být Musí být Nesmí být Nesmí být Musí být Nemusí být Ne
Výroba polotovaru - sklad Musí být Musí být Nesmí být Nesmí být Musí být Nemusí být Ne
Zápůjčka někomu Musí být Musí být Nezáleží Nesmí být Nesmí být Nemusí být Ano
Zápůjčka od někoho Musí být Musí být Nesmí být Nezáleží Nesmí být Nemusí být Ano
Záruční oprava (servis) Nezáleží Nezáleží Nezáleží Nesmí být Nesmí být Nemusí být Ne
Zdarma (příjem rekl. vzorku apod.) Nezáleží Nezáleží Nesmí být Nezáleží Nesmí být Nemusí být Ne
Zdarma (výdej rekl.vzorku apod. ) Nezáleží Nezáleží Nezáleží Nesmí být Nesmí být Nemusí být Ne

Příbuzná témata: