Účetní zápisy a předkontace, promítnutí do účetních knih

Tato kapitola se věnuje

Uspořádání účetních dat v dokladu

Logika vzniku předkontací

Automatické vytváření účetních předkontací při rutinních činnostech uživatelů Kaskády (aniž by uživatelé vůbec vnímali, že systém něco takového dělá) je podstatnou funkcionalitou, která

Kaskáda poskytuje vysoce sofistikované prostředí pro konfiguraci dokladů (šablon), účelů dodávky, zásobníků (především skladů) a produktů. Výsledkem toho je provozní stav, při kterém drtivá většina vznikajících dokladů má účetní předkontace vytvořené a přiřazené k příslušným řádkům automaticky.

Logiku, kterou se systém řídí, nemusí znát rutinní pracovníci, ale je důležité aby jí znali ti, kteří v organizaci řeší firemní procesy a jejich dopady do účetních knih - pro ně je určen následující text.

Způsob zápisu o účetních operacích do účetních knih (míra podrobnosti)

Jde o míru podrobnosti, se kterou bude v rámci určitého dokladu proveden zápis do účetních knih, t.j. primárně do účetního deníku, z nějž se hodnoty promítají do dalších agend.

Příbuzná témata: