Karta Předkontace note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Karta zobrazuje předkontace použitelné v dokladu, které slouží k pohodlnému vytváření řádků v obsahu a k jejich napojení na existující předkontace.
Tvorba předkontací a logika připojení řádků dokladu k příslušné předkontaci je uvedena v samostatné kapitole Účetní zápisy a předkontace, promítnutí do účetních knih.
V tomto místě lze existující i nově vytvořené předkontace editovat, mazat a vytvářet nové.

Kde je k dispozici

Tato karta je k dispozici v prohlížeči dokladu.

Hlavní části

Karta nabízí dva provozní režimy:


V panelu nástrojů jsou k dispozici následující funkce:

Predkontace_zakladu.ico(1 kb)

Ruční zadání nové předkontace základu

 

Předkontaci základu vytváří program dle dané logiky.

K ručnímu zadání předkontace základu slouží tlačítko na panelu nástrojů, po jeho stisku lze zadat přímo název a účty pro tuto předkontaci. Zadání se ukončuje funkcí na panelu nástrojů pro uložení Ulozit.ico(1 kb), nebo je možno zadávání zrušit pomocí funkce Neulozit_cancel.ico(1 kb). Tuto předkontaci bude možno k jednotlivým řádkům obsahům přiřazovat jako předkontaci základu.

Predkontace_DPH.ico(1 kb)

Zadání nové předkontace DPH

 

Předkontace DPH v daňových dokladech vytváří program automaticky dle dané logiky. Ruční zadání proto budete potřebovat pouze ve výjimečných případech.

K ručnímu zadání slouží tlačítko na panelu nástrojů, po jeho stisku přechází dílčí karta v pravé části do zadávacího režimu. Zde je možno zadat druh DPH. Zadání se ukončuje funkcí na panelu nástrojů pro uložení Ulozit.ico(1 kb), nebo je možno zadávání zrušit pomocí funkce Neulozit_cancel.ico(1 kb). Tuto předkontaci bude možno k jednotlivým řádkům obsahům přiřazovat jako předkontaci DPH.

Editovat.ico(1 kb)

Editace předkontace

 

Existující předkontaci lze editovat, tedy měnit její název, účty ...

Editaci je možno provádět pouze u dokladu, který ještě nebyl zaúčtován. Po zaúčtování již funkce není k dispozici.

Uvědomte si prosím důležitou skutečnost:
Pokud editujete předkontaci, ke které jsou již připojeny nějaké řádky z obsahu příslušného dokladu, pak změnou této předkontace ovlivníte všechny připojené řádky. Obvykle je to žádoucí a je to v pořádku. Pokud však chcete změnit předkontaci pouze u některých z připojených řádků, pak musíte vytvořit jinou předkontaci a na ní napojit ty řádky, které chcete účtovat jinak.

Editace se ukončuje buďto uložením pomocí tlačítka Ulozit.ico(1 kb), nebo odvoláním prostřednictvím tlačítka Neulozit_cancel.ico(1 kb).

Smazat.ico(1 kb)

Smazání předkontace

 

Předkontaci lze smazat pouze u dokladu, který ještě nebyl zaúčtován, později již funkce není k dispozici.

Předkontaci lze smazat pouze v tom případě, že k ní ještě není připojen žádný řádek dokladu. V opačném případě program ohlásí chybový stav a smazání neprovede.

Dflt_stage.ico

Nastavení předkontace jako výchozí

 

Jednu z předkontací základu a jednu z předkontací DPH lze označit jako výchozí. Výsledným efektem bude to, že při zadávání jednotlivých řádků obsahu a příslušného dokladu použije program označenou předkontaci automaticky jako výchozí. Uživatel tedy bude mít usnadněnou činnost zadávaní nových řádků obsahu. Nastavení některé z předkontací jako výchozí je obzvlášť důležité při vytváření šablon dokladů.

Připojení napozicované předkontace ke všem řádkům dokladu, které jsou bez předkontace

 

Touto funkcí lze u řádků dokladů, u kterých se z nějakého důvodu nepřipojila žádná předkontace základu, provést dávkové připojení zvolené (napozicované) předkontace. Toto připojení se provede ke všem řádkům z obsahu dokladu, které nemají připojenu žádnou předkontaci základu DPH.
Pro předkontace DPH tato činnost nefunguje. Změna předkontace DPH může mít vliv na výši DPH v jednotlivých řádcích. Přepočty částek DPH provádí sám prohlížeč řádku dokladu. Předkontace DPH je tak nutné zadávat/připojovat k jednotlivým řádkům v prohlížeči řádku dokladu.

Příbuzná témata: