Karta Účtový rozvrh

Smysl karty

Administrátor může na této kartě modifikovat, tedy vytvářet nové nebo opravovat existující účty v rámci účtového rozvrhu.

Kde je k dispozici

Do tohoto konfiguračního okna vstoupíte z Hlavního menu libovolného modulu pomocí příkazů Konfigurace / Konfigurace účetnictví.

Za jakých podmínek je k dispozici

Karta je dostupná a tedy i možnost změn na této kartě je k dispozici pouze administrátorovi účetnictví a vrcholovému administrátorovi.

Hlavní části

Karta obsahuje tři vzájemně provázané sekce:

Vztah prováděných změn k účetním obdobím

Účetní období v jehož rámci modifikujete účty

Přenos změn do následujících období

Příbuzná témata: