Karta Záhlaví / Zápatí note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Karta umožňuje administrátorovi naimportovat do Kaskády určité komponenty tiskových sestav pro externí účely, které mají být reprezentativní a u nichž je žádoucí použít vlastní grafické prvky.

Kaskáda poskytuje mechanismus pro takovéto uživatelské přizpůsobení tiskových sestav nejen v češtině, ale také v cizích jazycích.

Komponenty, které v této kartě lze importovat jsou

Pro správné zobrazení obrázků v tiskových sestavách doporučujeme dodržovat předepsané rozměry a formáty uvedené v samostatné kapitole Formáty grafických souborů a stanovení velikosti grafických prvků pro komponenty tiskových sestav.

Kde je k dispozici

Do této konfigurační karty vstoupíte z Hlavního menu libovolného modulu pomocí příkazů Konfigurace / Globální konfigurace / karta Grafika. Dále přepněte na kartu Záhlaví / Zápatí..

Za jakých podmínek je k dispozici

Možnost změn těchto údajů má pouze vrcholový administrátor.

Hlavní části

Příbuzná témata: