Start provozu mzdové agendy

Cíl provozního scénáře

Popsat kroky, které je nutné provést při započetí zpracování mezd v Kaskádě.

Předpoklady ( výchozí situace )

Příklad:

Firma Pokusná s.r.o. má 2 společníky, jimž je vyplácena mzda a 3 zaměstnance.
Mzdy v Kaskádě začneme zpracovávat od října 2013, do té doby byla vedena veškerá mzdová agenda v MS Excel.
Standardní fond pracovní doby je 8 hod / den a 40 hod / týden.
Běžný nárok na dovolenou je stanoven na 20 dní.

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Příbuzná témata: