Modul Mzdy

Modul mzdy tvoří uživatelské rozhraní pro veškeré činnosti z oblasti mzdové agendy.

Už samotné otevření tohoto modulu je podmíněno potřebnými přístupovými právy uživatele, neboť poskytuje přístup k citlivým informacím.

Pro práci se mzdovými daty je k dispozici několik pracovních rámců, které se zobrazují v hlavní pracovní ploše v závislosti na tom, na který uzel ve stromě složek kliknete. Kromě toho jsou i v tomto modulu k dispozici univerzální Kaskádní prostředky, jako je Inbox, Deník, apod.

Navigační prostor modulu

V horní části je panel s combem pro volbu pracovního období, které je velmi zásadní pro práci se mzdovou agendou. Je to období, jehož data se zobrazují v kartě Data období, pro nějž se tvoří tiskové výstupy apod.

V navigačním prostoru jsou k dispozici tři karty:

Kontaktní osoba uvedená ve mzdových výstupech

V oblasti mezd se za kontaktní osobu považuje ten uživatel, který je v konfiguraci mezd uveden jako odpovědná osoba příslušného mzdového období. Jméno této odpovědné osoby (většinou mzdová četní) bude uvedeno v některých mzdových externích výstupech (především ve formulářích pro různé instituty, kde je kontaktní osoba požadována). V případě, že půjde o tiskovou sestavu za zvolené období OD-DO, bude v tisku figurovat odpovědná osoba, která je v konfiguraci uvedena u posledního zvoleného období.
Kontaktní informace odpovědné osoby (telefon, e-mail, apod.) lze zadat na kartě Administrace uživatele / Základní vlastnosti v poli Kontaktní informace externí.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: