Pracovní poměr note_blue.jpg(995 b)

Pracovní poměr (dále jen PP) představuje rámec pro určitý vztah, na jehož základě zaměstnanec odvádí práci a pobírá mzdu nebo jiné peněžní částky.

Pracovní poměr je v Kaskádě představován druhem objektu Pracovně právní vztah.

Pojem pracovní poměr je zde nutno chápat ryze technicky a nikoliv legislativně, neboť běžně zažité pojmy nejsou docela ve shodě s legislativou. S hlediska legislativy se mluví o práci konané v rámci pracovního poměru nebo mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), přitom v běžné mluvě jsou tyto dohody nazývány pracovním poměrem.

Zaměstnanec může mít libovolný počet pracovních poměrů, žádný z nich není primární (důležitější než jakýkoliv jiný), přitom

Atributy pracovního poměru a jejich význam

Životní cyklus pracovního poměru

Použitý pracovní poměr

Za použitý pracovní poměr považujeme takový, ke kterému již existuje alespoň jedna výčetka pracovního poměru v některém uzavřeném období.

Tento pojem je zaveden proto, že u použitého pracovního poměru existují některá omezení, možnost editace jeho dat je jiná než u pracovního poměru, ke kterému dosud žádná výčetka v uzavřeném období neexistuje. Na tento pojem se odkazují některé jiné kapitoly této dokumentace.

Mazání pracovního poměru:

Pracovní poměr nelze mazat pokud v uzavřeném období již existuje výčetka tohoto pracovního poměru.

Pracovní poměr lze smazat v kartě Kmenová data / Pracovní poměr (myší vyberte příslušnou zkratku pracovního poměru a stiskněte klávesu <Ctrl+Delete>).

Než přistoupíte k mazání pracovního poměru zkontrolujte zda je vystaveno Hlášení ONZ a Hlášení na ZP. Tato hlášení se automaticky vystavují pokud z pracovního poměru plyne odvod sociálního nebo zdravotního pojištění. Pokud jsou tato hlášení vystavena je potřeba je vymazat.

Po vymazání hlášeních je již možno vymazat pracovní poměr.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: