Provozní nastavení 602SQL serveru note_blue.jpg(995 b)

Podrobnější informace o provozu databáze najdete v nápovědě k 602SQL. V této kapitole uvádíme pouze několik důležitých informací, které vysvětlují souvislost provozních nastavení s funkčností Kaskády.

Vztah provozních nastavení SQL k funkčnosti Kaskády

602SQL je univerzální databázový systém, respektující požadavky norem SQL. Jeho chování lze nastavit prostřednictvím značného množství parametrů, které autoři různých databázových aplikací využívají různým způsobem.

Pro regulérní provoz Kaskády je nutno, aby některé parametry byly nastaveny na zcela konkrétní hodnoty, popsané dále.

Instalační procesy Kaskády v maximální míře automatizují nastavení příslušných parametrů, přesto může nastat situace, kdy je nutno parametry zkontrolovat a případně opravit.

Řídící konzole 602SQL

Veškerá nastavení parametrů 602SQL serveru lze provádět v řídící konzole 602SQL.

Je to program, který v okně zobrazuje v levé části jeden nebo více SQL serverů (databází), stromově uspořádané volby u každého 602SQL serveru poskytují přístup k nastavení parametrů, příslušná skupina parametrů se nastavuje v hlavní (pravé) části tohoto okna.

Nastavení hodnot

Automatické odpojení klientů 602SQL serveru při jejich nečinnosti

V řídící konzoli 602SQL serveru v uzlu Parametry / Přístup po síti je možné nastavit interval, po kterém dojde k automatickému odpojení klientů 602SQL serveru při jejich nečinnosti a to

Tímto nastavením se zajistí odpojování tzv. upadených vláken (klientů, kteří byly neregulérně či násilím ukončeni, po pádu aplikace, apod.). Rychlejším odpojováním těchto vláken tak dojde mj. i k rychlejšímu uvolňování vyčerpaných licení Kaskády.
Toto nastavení neovlivní automatické ukončení Kaskády po určité době nečinnosti, které lze nastavit v globální konfiguraci na kartě Obecné.

Příbuzná témata: