Zálohování databáze note_blue.jpg(995 b)

Informace obsažené ve firemní databázi jsou pro chod každé organizace životně důležité.

Při sebevětší péči o technický stav databázového serveru může dojít k havárii tohoto počítače, k destrukci dat na jeho pevných discích.

I při bezchybném provozu databázového serveru může nastat havarijní situace např. díky omylu administrátora při manipulaci s databází, při hrubém omylu uživatelů (mazání dat, která smazána být neměla), apod.

To vše a ještě řada dalších potenciálních problémů je důvodem pro velmi pečlivé zálohování databázového souboru, které je nezbytným prvkem při provozu informačního systému.

Dále je popsáno zálohování v režii Kaskády, které fakticky využívá zálohovací mechanismy 602SQL serveru k nimž přidává vlastní nadstavbovou funkcionalitu.

Co zálohovat

Běžným způsobem zálohování je zkopírování a komprese celého databázového souboru. Právě to zajišťuje kaskádní mechanismus zálohování.

Databázový soubor se jmenuje WB8.FIL a leží ve složce, která byla určena při instalaci databáze. Obvykle je to složka C:\Program Files\Software602\602SQL81.

Kdy zálohovat

Schéma zálohování

Bezpečnost dat před jejich nenávratnou ztrátou roste s množstvím kopií dat, např. tři zálohy budou jistě bezpečnější než jedna. Zálohy z několika posledních po sobě jdoucích dní je užitečné zachovávat, s odstupem času stačí větší perioda.

Kaskádní mechanismus zálohování uchovává zálohy po určitou dobu, podle následujícího scénáře.

V rámci schématu zálohování je také nutno zvážit, zda zálohy ponechat jako prosté kopie (přejmenovaného) databázového souboru nebo zda výslednou zálohu zkomprimovat do formátu ZIP.
Komprimovaná záloha zabírá samozřejmě podstatně méně místa, vytvoření takové zálohy je však časově náročnější a je potřeba s tímto faktem počítat. Zejména u velkých databází (desítky GB) se může jednat o desítky minut až jednotky hodin, které jsou potřeba jak pro vytvoření zálohy tak pro její obnovení do provozuschopného stavu.

Kam zálohovat

Zásadní věcí je to, aby zálohy dat byly logicky i fyzicky odděleny od původních dat.

Pokud budete zálohy ukládat na stejný pevný disk na kterém běží databáze, zabezpečíte se proti náhodným chybám typu "administrátor omylem smazal databázový soubor". Mnohem pravděpodobněji ale o data přijdete havárií disku, počítače nebo požárem v budově.

Z toho důvodu doporučujeme zálohu databázového souboru umístit minimálně na externí disk, nejlépe však na jiný počítač propojený s databázovým serverem dostatečně rychlou místní síť.

Ať už je cíl automatického zálohování kdekoliv, zásadní věcí je pravidelné odsouvání zálohy zcela mimo firemní prostředí.

Podrobnosti následují dále v této kapitole.

Nastavení prostředí pro zálohování

Konfigurace prostředí pro zálohování má tři části:

V zásadě existují 4 varianty běžícího SQL serveru, kombinované se třemi variantami cílového prostoru pro zálohování.
V následující tabulce najdete informace o použitelných/nepoužitelných kombinacích včetně důležitých komentářů k jednotlivým kombinacím.

Cílem je SQL server běží jako
Služba běžící pod účtem Aplikace
běžící jménem přihlášeného
uživatele a v jeho session
Local system Local service Běžný uživatel
Složka
sdílená
v místní
síti
Auth LZE
(hlavní doporučené řešení)

Adresace musí být UNC

Musí být zadané
jméno / heslo
Nelze LZE


Adresace musí být UNC

Musí být zadané
jméno / heslo
LZE
(hlavní doporučené řešení)

Adresace musí být UNC

Musí být zadané
jméno / heslo
Open LZE

Adresace může být
UNC i mapovaná jednotka

Nesmí být zadané
jméno / heslo
Nelze Za určitých okolností lze
ale není podporováno.
LZE

Adresace může být
UNC i mapovaná jednotka

Nesmí být zadané
jméno / heslo
Složka
na lokálním
disku
LZE LZE LZE

Uživatel
jehož jménem služba běží
musí mít právo na
zápis do složky s wb8.fil
LZE

Uživatel
jehož jménem aplikace běží
musí mít právo na
zápis do složky s wb8.fil

Způsob běhu SQL serveru

Zásadní rozdíl může být v tom, zda SQL server je provozován jako aplikace nebo služba.

Rozhodnutí o režimu provozu není pouze věcí zálohování, má to širší dopady (viz. Spuštění SQL serveru na databázovém serveru), zde se věnujeme rozlišení z pohledu zálohování.

Cílový prostor pro zálohování

Pro realizaci zálohování musí existovat diskový prostor, který

Pokud chcete zálohu databáze umístit do složky sdílené v místní síti prostřednictvím Sdílení souborů (protokol SMB), je zásadní otázkou, jak je tento sdílený prostor nastaven z hlediska autentizace.
Zda je volně dostupné (Open) pro jakéhokoliv uživatele v síti nebo zda je pro přístup nutná autentizace (Auth).

Následující odstavce popisují obě možné situace i situaci kdy cílem je složka na lokálním disku databázového serveru.

Skutečné zajištění zálohy

V předchozím textu je vysvětleno, co je potřeba učinit pro zálohování databáze.
Ale cíl takového automatického zálohování musí být samozřejmě (z logiky věci) ve stejné síti, jako je původní "živý" databázový soubor, který je zálohován.

Z toho plyne, že v případě opravdu velkých malérů jako je například požár budovy, vykradení firmy, vyděračský virus který zašifruje (a tedy znepřístupnění) veškerá data v počítačové síti, o zálohu přijdete a nezbyde vám nic. To je pak opravdu velká katastrofa. Není to fikce, víme o reálných případech kdy k tomu došlo. A ještě pár minut před tou událostí si dotyční vůbec nepřipouštěli, že by je něco takového mohlo potkat, stejně jako si to možná nepřipouštíte vy.

Prakticky jediným, ale přitom poměrně jednoduchým a naprosto spolehlivým řešením, je odnášet paměťové médium se zálohou mimo firmu a ukládat je někde na bezpečném místě.

Konfigurace prostředí Kaskády

Vrcholový administrátor Kaskády konfiguruje zálohování v Kaskádě prostřednictvím menu Konfigurace / Globální konfigurace na kartě Obecné v boxu Zálohování parametry zálohování.
Musí přitom:

Realizace zálohování v režii Kaskády

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: