Tisk tabulky note_blue.jpg(995 b)

Tato funkce je velice důležitá a univerzální. Umožňuje jedním kliknutím spustit tisk libovolné tabulky, kterou právě máte na obrazovce zobrazenou a to v takovém uspořádání, které právě vidíte.

Výsledným tiskem však není pouze jakási primitivní mřížka s jednotlivými hodnotami, ale plnohodnotná tisková sestava s patřičným záhlavím, slovně vyjádřenou informací o aktuálních filtrech, o (např.) názvu složky, jejíž obsah je tištěn, (např.) názvu účtu, jehož pohyby jsou zobrazeny apod. Jde tedy o nástroj, který budete při práci s Kaskádou velmi často používat.


Následující možnosti jsou k dispozici pouze v situaci, kdy uživatel před tiskem provedl nějaké setřídění tabulky a/nebo pro daný druh objektu existuje nějaká speciální tisková sestava.

Příbuzná témata: