Dialog k zadávání DIČ note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Tento dialog slouží k vytváření nových záznamů, případně editaci nebo změny platnosti u DIČ nějaké organizace. Každý kdo provádí editace v rámci tohoto dialogu by měl znát problematiku popsanou v kapitole DIČ, osoba registrovaná k dani, plátce DPH.

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít z prohlížeče Kontaktu (organizace) stisknutím tlačítka v pravé části editačního pole DIČ.

První vstup do tohoto dialogu

Pokud do tohoto dialogu vstupujete poprvé (k příslušné organizaci ještě není žádné DIČ zadáno), pak:

Hlavní části

Funkce

Novy.ico (1 kb)

Nové DIČ

 

Dialog přejde do zadávacího režimu, ve kterém můžete zadat nové DIČ pro zvolenou zemi.

Editovat.ico (1 kb)

Upravit DIČ

 

V rámci editace budete obvykle zadávat datum konce platnosti. Ve vyjímečných situacích budete také opravovat DIČ a to pouze v případě, že došlo k překlepu při zadávání. Tato změna se promítne do všech dokladů, ve kterých již DIČ bylo použito.

Smazat.ico (1 kb)

Smazat DIČ

 

Program dovolí DIČ smazat v případě, že ještě nebylo použito v žádném dokladu.
V případě, že jde o skupinové DIČ, platí stejné pravidlo, vztahující se pouze k dané organizaci, nikoliv ke všem oranizacím využívající dané DIČ. Pokud tedy není DIČ použito v žádném dokladu, jehož je daná organizace aktérem, program při smazání upozorní na to, že dané DIČ bylo od této organizace odpojeno, ale že existují další organizace, které dané DIČ využívají.

Prejit_do_etapy.ico (1 kb)

Nastavit jako výchozí

 

DIČ, které touto funkcí nastavíte jako výchozí, bude:

  • v seznamu v tomto dialogu zobrazeno modře.
  • uvedeno jako základní DIČ přímo v prohlížeči dané organizace, toto DIČ bude následně použito jako výchozí při zadávání daňových dokladů.
Historie.ico (1 kb)

Historie ověřování

 

Zobrazí v textové podobě historii ověřování příslušného DIČ.

Filtr.ico (1 kb)

Filtr - Pouze DIČ platná k provoznímu datu

 

Nastaví zobrazení pouze na DIČ, která jsou platná k provoznímu datumu.

Vyhledavac.ico (1 kb)

Doklady

 

Zobrazí seznam dokladů, ve kterých je dané DIČ použito. V případě skupinového DIČ budou zobrazeny i ty doklady, u kterých je aktérem jiná organizace využívající toto DIČ.

Organizace.ico (1 kb)

Organizace využívající toto DIČ

 

Zobrazí seznam organizací, které dané DIČ využívá. Tato volba je dostupná pouze v případě skupinového DIČ.

Confirmation.ico (1 kb)

Ověření platnosti DIČ

 

Tato funkce slouží k ověření platnosti napozicovaného DIČ. Podrobnosti o logice ověřovaní jsou popsané v samostatné kapitole o registraci plátce DPH.

Ověření probíhá ve třech různých režimech, podle toho, zda je DIČ

České

Proběhne automatické stažení informací z registru ADIS a zužitkování těchto informací. Za prvé záznamem informace o nespolehlivém plátci (jednotlivé informace jsou uvedené v samostatné kapitole helpu DIČ, osoba povinná k dani, plátce DPH, za druhé záznamem informací o registrovaných bankovních účtech. Uživateli program zobrazí pouze přehledný informační dialog.

  • K patřičnému DIČ se v Dialogu k zadávání DIČ zaznamená informace o spolehlivosti plátce apod.

  • V prohlížeči kontaktu na kartě Další ... / Bankovní účty, preferované šablony se prověří (a případně doplní) bankovní účty registrované k tomuto DIČ, včetně zaškrtnutí informace, že jde o registrovaný bankovní účet.

Jiné než české

Proběhne automatické stažení informací z registru EU a to pouze informace o tom, zda firma je nebo není plátce DPH (včetně datumů počátku a konce plátcovství). Tyto informace opět zobrazí v přehledném informačním dialogu.
Na rozdíl od informací z českého registru ADIS, není součástí odpovědi serveru informace o spolehlivosti plátce a registrované bankovní účty, které stejně nejsou pro zahraniční firmy relevantní.

Interaktivní ověřování

Kaskáda umožňuje i tzv. interaktivní ověření DIČ, tedy poloautomatické ověření DIČ prostřednictvím ověřovací stránky zadané v Globální konfiguraci na kartě Kontakty.

Ověření provedete současným stiskem klávesy <Ctrl> a tlačítka pro ověření DIČ. Program zobrazí webovou stránku, kterou máte zadanou v Globální konfiguraci. Po otevření ověřovací stránky je ověřované DIČ (jeho základ bez prefixu) k dispozici ve schránce (clipboardu) pro snadné vložení do příslušného pole pomocí kláves <Ctrl+V> nebo <Shift+Insert>.

Pokud v konfiguraci žádná stránka zadaná není, Kaskáda při pokusu o interaktivní ověření DIČ uživatele na tuto skutečnost upozorní a žádnou (ani chybovou webovou stránku) nezobrazí.

Informace získané z tohoto interaktivního ověřování si pak uživatel musí sám zadat (v tomto dialogu) k danému DIČ ručně.

Příbuzná témata: