Práva uživatelů v oblasti tvorby prodejních cen

Tvorba a udržování prodejních cen je v každé firmě velmi důležitá činnost. Na správném stanovení prodejních cen závisí hospodářský výsledek firmy. Rozhoduje také často o úspěchu či neúspěchu firmy na trhu. Prodejní cena sice musí být pro zákazníka zajímavá, musí však být i taková, aby nejen pokryla náklady, ale poskytla firmě zisk.

Problematika cenotvorby je pro chod firmy klíčová a není možné, aby každý, kdo s Kaskádou pracuje a používá produkty, měl také právo stanovovat prodejní ceny.

Prodejní ceny v Kaskádě smí ovlivňovat pouze uživatel zařazený do role "Prodej - správce ceníků".

Pouze uživatel zařazený do role "Prodej - správce ceníků" smí v Kaskádě

Příbuzná témata: