Práce s prodejními cenami v Kaskádě

Definice ceníkových prodejních cen a jejich aplikace při prodeji představují klíčové procesy v každé organizaci.

Na správném stanovení a aplikaci prodejních cen závisí hospodářský výsledek firmy, rozhoduje o úspěchu či neúspěchu firmy na trhu. Prodejní cena sice musí být pro zákazníka zajímavá, musí však být i taková, aby nejen pokryla náklady, ale poskytla firmě zisk.

Kaskáda nabízí pro práci s prodejními cenami silnou podporu - tato kapitola je "střechou" nad celou skupinou dalších kapitol, které se této problematice věnují.

Stručný výčet některých možností při práci s prodejními cenami

Základní koncept práce

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: