Tvorba prodejních cen - pojmy

Vymezení problematiky

Cenotvorba obsahuje dva (na sebe těsně navazující) procesy:

Pro lepší představu tvorby výchozí prodejní ceny je k dispozici následující schéma.

Základní pojmy a principy

Příbuzná témata: