Karta Produkty (prodejní ceník)

Smysl karty

Tato karta zobrazuje Produkty, které jsou zařazeny v daném Ceníku a které zde mají definovanou cenu s určitou časovou platností.

Uživatel zde může

Kde je k dispozici

Tato karta je k dispozici v prohlížeči prodejního ceníku.

Za jakých podmínek je k dispozici

Karta je k dispozici všem uživatelům, možnost změn však má pouze uživatel, který je zařazen do role "Prodej - správce ceníků".

Hlavní části

Příbuzná témata: