Cestovní příkazy

K čemu cestovní příkazy v Kaskádě slouží

Kaskáda neřeší

Řešení CP v Kaskádě

Evidence pracovních cest je založena na využití kalendáře a kalendářových událostí s nastaveným příznakem "Pracovní cesta".
V prohlížeči druhu Událost je k dispozici speciální karta Pracovní cesta, která slouží pro zadání příslušných aktivit na pracovní cestě a samotné vyúčtování této cesty.
Protože jde o událost zapsanou v kalendáři, od počátku je tedy informace o plánované pracovní cestě vidět v kalendáři příslušné skupiny a/nebo účastníka cesty.
Každá pracovní cesta představuje jednu událost v kalendáři, v rámci které je možné definovat příslušné účastníky této akce.
Těmto účastníkům je možné vytisknout cestovní příkaz a následně provést vyúčování pracovní cesty.

Zprovoznění CP

Příbuzná témata: